Viral Pazarlama

Viral Pazarlama

Viral pazarlama, internet üzerinden sürdürülen, kulaktan kulağa yayılan yeni nesil pazarlama şeklidir. Markalar, ürünlerinin müşterileri tarafından yayılmasını yaratıcı viral kampanyalar yoluyla sağlıyorlar. Viral pazarlamanın temelini müşterilerin sosyal medyadaki paylaşımları oluşturuyor. Markalar tarafından yaratılan video, oyun, mikro site, ses dosyası ve ödüllü yarışmalar, viral pazarlamanın en etkili yöntemlerindendir.

Son yıllarda yeni bir akım yaratan viral pazarlama, başarılı yürütüldüğü takdirde markalara ciddi kazançlar sağlıyor. Viral kampanyalar, düşük maliyeti ve ölçülebilir yapısı ile bir çok marka tarafından tercih ediliyor. Bu tarz projeler planlanırken bazı adımların sağlam atılması gerekiyor.

Bu adımlar;

Viral Pazarlamanın 5 temel adımı

Strateji: Bu adımda marka yol haritasını oluşturuyor.
Süreç: Projenin geliştirilmesi, gerekli bütçelerin çıkartılması ve ekibin kurulması planlanıyor.
Hareket: Bu adımda ise; proje tamamen hayata geçiriliyor ve küçük bir kitle (focus grubu) ile denenmiş oluyor.
Yay: Proje ilgili kanallarda yayılmaya başlanıyor ve gerekli takipler(tracking) yapılıyor.
Gözlem: Ve son olarak müşteri tepkileri izleniyor ve müşteri ile iletişime geçiliyor.

Viral kampanyalarda paylaşımlar, her zaman farklı, ilginç ve denenmemiş olmalı. Müşteride merak uyandırmayan ve değer yaratmayan projeler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu durumda markalar ciddi imaj kaybına uğrayabilir.

Viral kampanyaların başarısızlıklarının nedeni

* Kampanyanın marka ile ilişkisinin kurulamaması
* Doğru pazarlama hedeflerinin belirlenememesi
* Farklılık ve değer yaratamamak
* Müşteri ile duygusal bağ kurulamaması
* Eksik ölçümleme

Viral kampanyanın temellerinden bahsetmişken örnek vermemek olmaz. Dünyada parmak gösterilen ‘Will it blend?’ viralini diğer yazımda inceleyeceğim.

Bu araştırma ve analiz yazım The Brand Age dergisinin Nisan sayısında yayınlanmıştır. İzinsiz ve kaynak göstermeden paylaşmak kesinlikle yasaktır.

Hemen Yorum Yapın